Jins

Leeftijd: 17 - 18 jaar

Het jinjaar is het voorbereidingsjaar om in leiding te stappen. Het staat deels los van de ‘traditionele’ scoutswerking, in die zin dat de vergaderingen van de jins niet noodzakelijk samenlopen met die van de andere takken. Tijdens dit jaar wordt van de jins verwacht dat ze zelf enkele vergaderingen ineen steken, en geldactiviteiten organiseren waarmee ze hun buitenlands kamp sponsoren. Daarnaast doen de jins ook een stage van 2 maanden waarbij ze als volwaardige leiding mee een tak gaan leiden.

Jinleiding

Simon Thys

7de jaar leiding
Gelukkige Leeuwerik

Jelle Vermeulen

6de jaar leiding
Ijverige Beo

Simon Vingerhoets

3de jaar leiding
Uitdagende Tijger