Corona

Beste ouders,

Jammer genoeg kunnen de vergaderingen omwille van de maatregelen rond Corona tot 31 maart niet doorgaan.

Zoals door Scouts & Gidsen Vlaanderen zelf wordt vermeld:

“Een duidelijke boodschap in verband met de corona-epidemie & scouting: er wordt gevraagd om alle activiteiten van scouts en Gidsen Vlaanderen on hold te zetten, alvast tot en met 31 maart. 

Dit werd overeengekomen met alle nationale koepelorganisaties voor het jeugdwerk in Vlaanderen in nauw overleg met Vlaams minister Dalle voor Jeugd. […]  

Deze maatregel is ondubbelzinnig: alle geplande activiteiten, tochten, spelen, weekends, feesten, enz. dienen te worden geannuleerd tot einde maart. 

We verwachten dat onze groepen deze afgelasting mede communiceren naar leden en ouders en rekenen daarbij op veel begrip van de hele omgeving.” 

(https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/nieuws/2020/03/12/corona-scouting-ter-plaatse-rust-tot-31-maart)

We vinden dit zelf ook jammer en hadden anders gehoopt, maar zijn als scouts genoodzaakt om deze maatregelen op te volgen. 

Van zodra wij meer informatie hebben, over de periode na 31 maart en over het groepsweekend brengen wij jullie hiervan meteen op de hoogte.

Concreet wil dit zeggen dat de komende zondagen de scouts niet zal doorgaan.

Bedankt voor jullie begrip,De groepsleiding 
Winke, Arno & Lotte

Scouts 28 Zaoeja
Klaverbladdreef 1,
2610 Wilrijk